Kategoria:

Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych

Henryk Miłosz

Wydanie: 1 (2003 r.)
Objętość: 172 str.
ISBN:  83-89102-17-X

Książka skierowana jest do menedżerów kierujących uczelniami, wydziałami lub też innymi jednostkami realizującymi proces kształcenia. Zawarte są w niej praktyczne przykłady obliczeń kosztów kształcenia w uczelniach (semestralnych, rocznych, a także jednostkowych kosztów przypadających na jednego absolwenta) oraz ich analizę ułatwiającą zastosowanie proponowanej metody.

30,00 

Henryk Miłosz

Książka skierowana jest do menedżerów kierujących uczelniami, wydziałami lub też innymi jednostkami realizującymi proces kształcenia. Zawarte są w niej praktyczne przykłady obliczeń kosztów kształcenia w uczelniach (semestralnych, rocznych, a także jednostkowych kosztów przypadających na jednego absolwenta) oraz ich analizę ułatwiającą zastosowanie proponowanej metody.

Książka ta może być użyteczna do przeprowadzenia analiz porównawczych kosztów w różnych uczelniach oraz symulacji kadrowych i finansowych w planowaniu procesów kształcenia.

Książka omawia:

  • Teoretyczne podstawy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa produkcyjnego i szkoły wyższej - podobieństwa i różnice.
  • Przekroje klasyfikacyjne kosztów kształcenia.
  • Metodologię badań kosztów kształcenia.

Wydanie: 1 (2003 r.)
Objętość: 172 str.
ISBN:  83-89102-17-X