Kategoria:

Biotechnologia żywności dla dietetyków. Aspekty technologiczne i żywieniowe

Włodzimierz Bednarski, Jerzy Jan Pietkiewicz
Legnica 2018
Objętość: 348 str.
ISBN: 978-83-61389-75-0

Znaczenie wiedzy o pozyskiwaniu i przetwarzaniu żywności oraz jej oddziaływaniu na zdrowie człowieka znajduje odzwierciedlenie w powoływaniu nowych dyscyplin naukowych i dydaktycznych w takich dziedzinach jak nauki biologiczne, rolnicze i medyczne. Znaczący postęp dokonuje się w biotechnologii, interdyscyplinarnym zakresie wiedzy o organizmach żywych z uwzględnieniem możliwości ukierunkowanej ingerencji w ich rozwój na poziomie molekularnym. Osiągnięcia w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej sprzyjają doskonaleniu procedur hodowli drobnoustrojów, roślin i zwierząt, a także poprawie ich składu chemicznego i przydatności w produkcji żywności

74,40 

Włodzimierz Bednarski, Jerzy Jan Pietkiewicz

Znaczenie wiedzy o pozyskiwaniu i przetwarzaniu żywności oraz jej oddziaływaniu na zdrowie człowieka znajduje odzwierciedlenie w powoływaniu nowych dyscyplin naukowych i dydaktycznych w takich dziedzinach jak nauki biologiczne, rolnicze i medyczne. Znaczący postęp dokonuje się w biotechnologii, interdyscyplinarnym zakresie wiedzy o organizmach żywych z uwzględnieniem możliwości ukierunkowanej ingerencji w ich rozwój na poziomie molekularnym. Osiągnięcia w biologii molekularnej i inżynierii genetycznej sprzyjają doskonaleniu procedur hodowli drobnoustrojów, roślin i zwierząt, a także poprawie ich składu chemicznego i przydatności w produkcji żywności. W przetwarzaniu żywności wzrasta znaczenie procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych szczepów drobnoustrojów lub ich metabolitów, głównie enzymów. Umożliwia to produkcję żywności o korzystnych właściwościach funkcjonalnych oraz żywieniowo bezpiecznej. Znaczenie stosowania drobnoustrojów oraz preparatów enzymatycznych w produkcji żywności zaprezentowano w opracowaniu dość przekonująco w kilku rozdziałach. Zakres treści monografii obejmuje zagadnienia niezbędne do poznania podstaw prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz skutków ich oddziaływania na poprawę jakości żywności z uwzględnieniem wiedzy o wpływie jej składników na zdrowie konsumentów, a także w profilaktyce chorób dietozależnych. Szczególną uwagę zwrócono na biotechnologiczne możliwości modyfikacji immunologicznych i alergicznych właściwości żywności. Przedstawiono także problematykę dotyczącą immunobiotechnologii. W opinii autorów monografii jej treść uwzględnia wymagania programowe kształcenia specjalistów na takich kierunkach studiów jak: dietetyka, biotechnologia oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

Legnica 2018
Objętość: 348 str.
ISBN: 978-83-61389-75-0