Kategoria: Tag:

Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu w 1241 roku

pod red. Kazimiery Jaworskiej,

Legnica 2011
s. 222
ISBN 978-83-61389-53-8

W kwietniu 1241 roku na Dobrym Polu nieopodal Legnicy rozegrała się jedna z ważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Chociaż zakończyła się ona klęską rycerstwa europejskiego, przypieczętowaną śmiercią księcia Henryka II Pobożnego, skośnoocy najeźdźcy ze wschodu zaniechali dalszego podboju Europy.

42,20 

Brak w magazynie

red. Kazimiera Jaworska

W kwietniu 1241 roku na Dobrym Polu nieopodal Legnicy rozegrała się jedna z ważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Chociaż zakończyła się ona klęską rycerstwa europejskiego, przypieczętowaną śmiercią księcia Henryka II Pobożnego, skośnoocy najeźdźcy ze wschodu zaniechali dalszego podboju Europy. Śmierć młodego księcia była wielkim dramatem nie tylko dla jego najbliższej rodziny, ale i innych książąt piastowskich, dostrzegających w nim realnego pretendenta do korony Królestwa Polskiego, mającego duże szanse na zakończenie trwającego od kilkudziesięcioleci okresu rozbicia dzielnicowego. Zważywszy na koneksje rodzinne tragicznego bohatera, wieść o bitwie pod Legnicą stała się także powodem smutku na wielu ówczesnych dworach królewskich i cesarskich.

Z okazji celebracji wydarzeń, które rozegrały się pod Legnicą 770 lat wcześniej, w legnickiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy miała miejsce kolejna konferencja naukowa poświęcona temu wydarzeniu. Odbyła się ona 5 kwietnia 2011 roku a jej uczestnikami byli historycy reprezentujący główne ośrodki naukowe w kraju, w których są prowadzone badania nad tym zagadnieniem. Wygłoszone wówczas referaty zostały przedstawione w niniejszym wydawnictwie.

Chociaż temat bitwy pod Legnicą od dziesiątków lat jest przedmiotem zainteresowania historyków, nadal wiele wątków jest bardzo słabo rozpoznanych. Nowe spojrzenie na to zagadnienie może być konsekwencją zastosowania nowych technik badawczych lub też odnalezienia zapomnianych materiałów źródłowych.

Legnica 2011
s. 222
ISBN 978-83-61389-53-8

Brak w magazynie