Kategoria:

Drogi i bezdroża młodych badaczy. Doświadczanie możliwości i trudności

Luba Jakubowska

Legnica 2014,
s. 152,
ISBN 978-83-61389-02-6

W tomie spotkamy się z omawianiem różnego rodzajów trudności pojawiających się na każdym z etapów procesu badawczego. Proces badawczy najogólniej możemy przedstawić w pięciu krokach: formułowanie problemu badawczego, dobór narzędzi badawczych, wybór środowiska badawczego, prowadzenie badań i opracowywanie wyników.

43,30 

Luba Jakubowska

Celem monografii jest ukazanie wachlarza doświadczeń młodych badaczy, którzy z jednej strony dzielą się pomysłami, z drugiej zaś opowiadają o napotykanych trudnościach towarzyszących osobie zaczynającej „uprawiać” naukę. Autorzy rozdziałów są na różnych etapach wkraczania na drogę dydaktyczno-badawczą – jedni stawiają dopiero pierwsze kroki, inni już prowadzą zajęcia na uczelniach wyższych oraz mają za sobą serię badań naukowych. Ten „rozrzut” czytelnik zauważy także w przedstawionych tekstach. Niektórzy z autorów po raz pierwszy zmierzyli się z pisaniem tekstów naukowych, dlatego też artykuły te nie są „doskonałe”, mimo to dają bardzo dużo informacji na temat trudności przeżywanych przez badacza na początku drogi oraz są cennym źródłem wiedzy dla tych, którzy kroki te dopiero zamierzają stawiać. Treść jednych tekstów ma charakter refleksji z przebytej drogi, inne zaś są tekstami typowo naukowymi. W całości natomiast tom może być przydatny zarówno dla studiujących na kierunkach społecznych i humanistycznych, jak i ich nauczycieli (ściślej – promotorów prac dyplomowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z metodologii badań społecznych). Przede wszystkim zaś książkę adresowana jest do tych wszystkich, którzy chcą rozpocząć badania naukowe lub/oraz zaczynają prowadzić dydaktyczne seminaria dyplomowe.

W tomie spotkamy się z omawianiem różnego rodzajów trudności pojawiających się na każdym z etapów procesu badawczego. Proces badawczy najogólniej możemy przedstawić w pięciu krokach: formułowanie problemu badawczego, dobór narzędzi badawczych, wybór środowiska badawczego, prowadzenie badań i opracowywanie wyników. Monografia zaczyna się od refleksji podobnych do tych, które towarzyszą początkowi badania – ta część to Dylematy etyczne – drogowskazy dla młodych naukowców. Refleksjom z zastosowania wybranych metod i technik podczas badań jest poświęcona część zatytułowana Pierwsze kroki – refleksje na temat wybranych sposobów prowadzenia badań naukowych. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest wybór środowiska badawczego. W badaniach, przede wszystkim jakościowych, kontakt pomiędzy osobą badaną a badaczem jest niezwykle istotny, gdyż charakter badań wymaga dłuższego przebywania ze sobą. W książce także znalazła się część poświęconą budowaniu relacji badacza z otoczeniem: Budowanie relacji przez początkującego badacza. Kiedy badacz wie, c o chce badać, j a k  i  k o g o , zaczyna prowadzić badania. W części Etapy procesu badawczego – przykłady z wybranych dyscyplin naukowych autorzy przedstawiają kilka propozycji badań wraz ze wskazówkami. Po przeprowadzeniu badań badacz przechodzi do opracowania wyników, zastanowienia się nad słabościami i zaletami przeprowadzonych badań oraz myśli nad zastosowaniem uzyskanych wyników. Nawiązuje do tego etapu ostatnia część pt. Ilustracje praktyczne – wskazówki dla początkujących badaczy i nauczycieli akademickich, w której czytelnik znajdzie praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia badań w internecie oraz tekst dotyczący wykorzystania projektu badawczego podczas zajęć.

Legnica 2014,
s. 152,
ISBN 978-83-61389-02-6