Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD

pod redakcją naukową Małgorzaty Buchli
Legnica 2019
Objętość: 82 str.
ISBN 978-83-61389-87-3

Oddana do rąk czytelnika publikacja pt. Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD jest wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że wpisuje się w czas świętowania Jubileuszu 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i nawiązuje do jego dorobku. Niniejsza publikacja stanowi swego rodzaju kontynuację rozważań dotyczących tego najstarszego stowarzyszenia w Polsce. Podejmuje różne zagadnienia będące kluczowymi wśród wielu obszarów działalności TPD, takie jak: prawa dziecka i ich ochrona, prawa i obowiązki w rodzinie, wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami, idea dobra dziecka oraz przykład współpracy TPD z uczelnią wyższą. Jest to pozycja wyjątkowa przede wszystkim ze względu na swój jubileuszowy charakter oraz niezwykle interesujące treści podjęte przez autorów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem wybitnym, z ogromnym dorobkiem, nic dziwnego zatem, że stanowi źródło wielu badań i analiz naukowych. Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt opracowań dotyczących działalności tego stowarzyszenia i jest przyczynkiem do dalszych refleksji.

24,40 

pod redakcją naukową Małgorzaty Buchli

Oddana do rąk czytelnika publikacja pt. Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD jest wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim dlatego, że wpisuje się w czas świętowania Jubileuszu 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i nawiązuje do jego dorobku. Obchody trwały od 3 marca 2018 roku do 19 października 2019 roku i odbywały się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Punktem kulminacyjnym obchodów była Gala Jubileuszowa, która odbyła się 8 czerwca 2019 roku w Warszawie i ukazywała przebogaty dorobek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na przestrzeni 100 lat. Były przemówienia potomków założycieli stowarzyszenia, były filmy przedstawiające historię TPD w poszczególnych dekadach, były podziękowania i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działaczy. Jednak stuletniej historii i ogromu przedsięwzięć, jakie na przestrzeni tych lat były podejmowane dla dobra dziecka przez TPD, nie sposób wyczerpać na jednej gali, na jednej konferencji czy opisać w jednej książce. Warto zatem podejmować kolejne inicjatywy przybliżające dorobek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W nurt takich właśnie działań wpisuje się niniejsza publikacja. Stanowi ona swego rodzaju kontynuację rozważań dotyczących tego najstarszego stowarzyszenia w Polsce. Podejmuje różne zagadnienia będące kluczowymi wśród wielu obszarów działalności TPD, takie jak: prawa dziecka i ich ochrona, prawa i obowiązki w rodzinie, wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami, idea dobra dziecka oraz przykład współpracy TPD z uczelnią wyższą. Publikację rozpoczyna tekst pt. Praca na rzecz dzieci to ciągłe wyzwanie będący zapisem wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka RP Marka Michalaka wygłoszonego podczas konferencji „Dziecko w potrzebie” zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 21 listopada 2018 roku. Autor między innymi zwraca uwagę na to, że mimo wielu inicjatyw pomocowych na rzecz dzieci są one nadal w potrzebie, a za przyczynę trudnego dzieciństwa uznaje przede wszystkim nieprzestrzeganie praw dzieci oraz traktowanie ich w sposób przedmiotowy. Ówczesny Rzecznik Praw Dziecka RP dziękuje również działaczom TPD za ich duży wkład w ochronę praw dziecka. Na uwagę czytelnika zasługuje również tekst pt. Idea dobra dziecka w działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci autorstwa mgr. Zygmunta Pyszkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Głównego TPD, który w bogaty i szczegółowy sposób przedstawia dorobek stowarzyszenia. Autor zaznacza, iż formy pomocy zmieniały się na przestrzeni stuletniej działalności, natomiast główna idea – dobro dziecka – pozostała ta sama. Pragnę zwrócić uwagę czytelnika również na wyjątkowy tekst pt. Kodeks Rodzinny (projekt) efektem ewolucji praw dziecka, którego autorem jest współautor tegoż projektu Kodeksu Rodzinnego, jednocześnie Wiceprezes Zarządu Głównego TPD – prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Z punktu widzenia rozwoju prawa w Polsce artykuł jest nie do przecenienia. Fascynujące jest to, z jakich ekspertów składała się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego, z kim współpracowała, jakie były poszczególne etapy jej pracy oraz jak olbrzymi wysiłek wykonała, pracując społecznie przez sześć lat. Warto zatrzymać się także przy tekście dr Piotra Zamelskiego pt. Prawa i obowiązki w rodzinie – władza, odpowiedzialność, równość, który zwraca uwagę na zagadnienie stosunków w rodzinie i zachęca do analizy antropologiczno-aksjologicznej szczególnie trzech zasad normujących relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi: władzy, odpowiedzialności i równości. Dobro dziecka zależy od prawidłowego rozumienia i realizacji niniejszych zasad. Szczególnie cenne treści zawiera również tekst pt. Geneza organizacji i formy działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecka z niepełnosprawnością, którego autorem jest prof. dr hab. Jacek Kulbaka. W tekście czytelnik znajdzie historię troski TPD o dzieci z niepełnosprawnościami, opisaną w sposób mistrzowski, z niezwykłą dbałością o fakty i szczegóły. Czytelnik może między innymi zdać sobie sprawę, ile form wsparcia i instytucji dla dzieci z niepełnosprawnościami zostało zapoczątkowanych właśnie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zachęcam także do lektury artykułu dr Beaty Skwarek pt. Zaangażowanie społeczne studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy na przykładzie współpracy z legnickim oddziałem TPD. Tak jak w swojej stuletniej działalności, tak i dzisiaj TPD szeroko współpracuje z różnymi podmiotami i instytucjami. Przykładem takiej współpracy są wspólne przedsięwzięcia Oddziału TPD w Legnicy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy. Artykuł opisuje zaangażowanie studentów w przykładowe działania pomocowe na rzecz podopiecznych TPD. Publikację zamyka tekst dr Małgorzaty Buchli pt. Działalność Studenckiego Koła TPD przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będący niejako kontynuacją poprzedniego, również opowiada o przykładowych działaniach podejmowanych przez studentów zrzeszonych w SKTPD. Szczególnie interesujące wydają się wypowiedzi samych studentów, które szeroko cytuje autorka. W tekście znajdziemy między innymi odpowiedzi na pytania: jak młodzi ludzie traktują swój udział w strukturach TPD i co dla nich znaczy bycie członkiem tego stowarzyszenia. Po przedstawieniu wszystkich artykułów składających się na publikację pt. Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD nie ma już wątpliwości, że jest to pozycja wyjątkowa. Przede wszystkim ze względu na swój jubileuszowy charakter oraz niezwykle interesujące treści podjęte przez autorów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem wybitnym, z ogromnym dorobkiem, nic dziwnego zatem, że stanowi źródło wielu badań i analiz naukowych. Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt opracowań dotyczących działalności tego stowarzyszenia i jest przyczynkiem do dalszych refleksji.

Legnica 2019
Objętość: 82 str.
ISBN 978-83-61389-87-3