Kategoria:

Elementy matematyki wyższej

Karol Selwat, Janina Płaskonka-Fietkowska,

Legnica 2020,
s. 198,
ISBN 978-83-61389-95-8

23,10 

Karol Selwat, Janina Płaskonka-Fietkowska,

Książka Elementy matematyki wyższej jest adresowana do tych studentów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną na poziomie podstawowym z matematyki. Jej adresatami są również ci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. W opisywanej książce teorię ograniczono do niezbędnego minimum, w szczególności pominięto dowody twierdzeń i wzorów. Przedstawione przykłady ilustrują kluczowe pojęcia oraz zastosowania ważniejszych twierdzeń. Pierwszy rozdział książki omawia elementy logiki matematycznej. Drugi rozdział poświęcono elementom teorii mnogości. Trzeci rozdział przedstawia takie zagadnienia jak: silnia, symbol Newtona, dwumian Newtona, indukcja matematyczna. W czwartym rozdziale omówiono elementy rachunku wektorowego i geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Następne rozdziały poświęcono na przedstawienie podstaw teorii funkcji oraz na omówienie poszczególnych klas funkcji elementarnych: funkcji trygonometrycznych, wielomianowych, wymiernych, wykładniczych i logarytmicznych. Zaprezentowano również metodykę rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną. W następnej części podano krótki wstęp do teorii ciągów i ich granic. W kolejnym rozdziale zawarto elementy analizy matematycznej funkcji rzeczywistych jednej zmiennej rzeczywistej. Przedostatni rozdział poświęcono elementom kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Ostatni rozdział mówi o wstępie do teorii liczb zespolonych.

Legnica 2020,
s. 198,
ISBN 978-83-61389-95-8