Kategoria:

Ergonomia i fizjologia pracy

Jan Janiga

Treść i układ „Ergonomii i fizjologii pracy” zawiera wiele zmian i aktualizacji nawiązujących do obecnego stanu naukowego i prawnego ergonomii oraz innych pokrewnych nauk. Książka uwzględnia doświadczenia i wnioski zebrane podczas wieloletniej pracy dydaktycznej Autora. Jest ona oparta przede wszystkim o polską literaturę naukową, przywołaną w tekście, jak i w oddzielnym wykazie.

26,90 

Jan Janiga

Oddawana do rąk Czytelnika książka stanowi formę pomocy w uzyskaniu podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii pracy i ergonomii, niezbędnej w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Układ proponowanej wiedzy wynika przede wszystkim z następującej zależności: by praca człowieka była ergonomiczna i efektywna, to w układzie człowiek – praca poziom obciążenia pracą musi uwzględniać właściwości i możliwości fizjologiczne oraz psychofizyczne organizmu ludzkiego. Książka ta może stanowić także materiał do analizy i dyskusji w szkoleniach pracowniczych. Jednym z jej podstawowych zadań jest pełnienie roli pomocy dydaktycznej dla studentów różnych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych, pomaturalnych form kształcenia techników bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dla uczestników innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Stosowanie zasad ergonomii staje się coraz częstszym i niezbędnym procesem w przedsiębiorstwach i w zakładach pracy, w który włączane są nie tylko komórki zarządzające i pracownicy na stanowiskach inżynieryjnych. Konieczny jest szeroki udział pracowników średniego dozoru, służby bhp, jak również poszczególnych pracowników zatrudnionych w bezpośrednim wykonawstwie. Ergonomia jest stosunkowo młodą dziedziną teorii i praktyki. Uzyskanie podstaw wiedzy i umiejętności z tego zakresu, szczególnie dla potrzeb zastosowań praktycznych, wymaga oparcia o stosowną literaturę.
Treść i układ „Ergonomii i fizjologii pracy” zawiera wiele zmian i aktualizacji nawiązujących do obecnego stanu naukowego i prawnego ergonomii oraz innych pokrewnych nauk. Książka uwzględnia doświadczenia i wnioski zebrane podczas wieloletniej pracy dydaktycznej Autora. Jest ona oparta przede wszystkim o polską literaturę naukową, przywołaną w tekście, jak i w oddzielnym wykazie.