Kategoria:

Matematyka dyskretna dla informatyków

dr. Ryszard Rębowski

Celem książki jest nie tylko nauczanie matematyki dyskretnej, ale także spowodowanie by przyszły informatyk umiał wykorzystać opisane w niej metody. Dlatego też autor świadomie wielu rozumowań nie kończy bądź pomija szczegóły, odsyłając do ćwiczeń wymagających od Czytelnika aktywnego studiowania lektury. Dzięki temu zabiegowi Czytelnik będzie umiał opisać i zdefiniować problem oraz rozwiązać go metodami matematyki dyskretnej, konstruując do tego celu na przykład odpowiedni algorytm.

58,27 

dr. Ryszard Rębowski

Książka dr. Ryszarda Rębowskiego na niespełna 300 stronach przedstawia najważniejsze zagadnienia matematyki dyskretnej niezbędne w procesie kształcenia przyszłego informatyka. W swojej książce autor próbuje przekonać Czytelnika, że zaprezentowane dowody są w większości sytuacji niezbędne do zrozumienia omawianych zagadnień. To właśnie one zawierają sposoby realizacji praw zapisanych w tezach twierdzeń i umożliwiają ich implementację na gruncie informatyki.

Pierwsze dwa rozdziały to doskonały wstęp do matematyki, ale i porcja solidnej wiedzy niezbędnej do zrozumienia dalszej części książki. Autor na licznych przykładach systematycznie wyjaśnia znaczenie takich pojęć jak: zdanie logiczne, rachunek zdań, pojęcie zbioru, które leżą u podstaw matematyki i matematyki dyskretnej. Z tego powodu książka w sposób naturalny poszerza krąg zainteresowanych. Mogą z niej korzystać także studenci początkowych kursów matematyki.

W kolejnych rozdziałach rozwijane są najważniejsze pojęcia matematyki dyskretnej: teoria relacji i jej zastosowania w zagadnieniach porządkowania, sortowania i partycjonowania zbiorów, sposoby jej reprezentowania z wykorzystaniem pojęcia grafu skierowanego i macierzy sąsiedztwa, teoria odwzorowań, ze szczególnym uwzględnieniem teorii ciągów i jej zastosowań w zagadnieniach zliczania, teoria rekurencji, teoria grafów i drzew oraz opis dwóch podstawowych ważnych w informatyce struktur algebraicznych – algebry Boole'a i grupy.

Celem książki jest nie tylko nauczanie matematyki dyskretnej, ale także spowodowanie by przyszły informatyk umiał wykorzystać opisane w niej metody. Dlatego też autor świadomie wielu rozumowań nie kończy bądź pomija szczegóły, odsyłając do ćwiczeń wymagających od Czytelnika aktywnego studiowania lektury. Dzięki temu zabiegowi Czytelnik będzie umiał opisać i zdefiniować problem oraz rozwiązać go metodami matematyki dyskretnej, konstruując do tego celu na przykład odpowiedni algorytm.

Książka dr. Ryszarda Rębowskiego „Matematyka dyskretna dla informatyków” będzie cenną pomocą dydaktyczną zarówno dla studentów, jak i wykładowców.