Kategoria:

Pamiętnik pokoleń

Wydanie: 2017 r.
Objętość: 168 str.
ISBN: 978-83-89102-95-9

Historia pierwszych dni, miesięcy i lat na ziemiach, które dziś my sami uważamy za własne małe ojczyzny i które stały się już naszą ojcowizną, kryje się we wspomnieniach naszych dziadków i pradziadków. Czas płynie nieubłaganie i tych, którzy mogą opowiedzieć, jak to było, kiedy tu dotarli, jest coraz mniej. Rodzinne historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, często w formie ustnej, są skarbnicą wiedzy o tamtych czasach.

25,00 

Brak w magazynie

W efekcie porozumień poczdamskich po zakończeniu II wojny światowej Polska na Wschodzie straciła znaczny procent swojej powierzchni. Swoistą rekompensatą dla kraju miały być, stanowiące trzecią część nowego terytorium, ziemie położone na wschód od Odry. Na tych ziemiach są granice powiatu legnickiego, zamieszkiwanego dziś przez ok. 55 tys. osób. Zdecydowana większość z nich to potomkowie pierwszych osadników przybyłych na te tereny 70 lat temu. Największa ilość wyjazdów przesiedleńców miała miejsce latem i jesienią 1945 roku oraz wiosną 1946 roku. Polscy przesiedleńcy przybywali na tereny opuszczane przez Niemców. Jednych i drugich łączyła podstawowa zasada – musieli opuścić tereny zamieszkałe przez nich od stuleci, z którymi łączyły ich mocne więzi uczuciowe, tradycyjne, historyczne. Wśród powodów podjęcia przez Polaków decyzji wyjazdu na przyznane Ziemie Zachodnie i życia w Polsce – choć nie na ziemi ojców – był strach i przymus, przybierający formy terroru bezpośredniego, aresztowań, wywózek w głąb ZSRR, ukrainizacji, dyskryminacji. W decyzji o wyjeździe pomagała świadomość, że lepiej wyjechać na niepewny los na zachód, niż zostać na pewną poniewierkę, a nawet śmierć. Przesiedlenie oznaczało wiele tygodni trwającą podróż, w deszczu, śniegu, mrozie, niejednokrotnie w odkrytych wagonach. Koniec podróży nie stanowił końca trudności. Czasami był to dopiero początek, bowiem „Zabużan” najczęściej wyładowywano na jakiejś stacji, często po prostu w polu, gdzie znowu czekali – nieraz wiele tygodni – na przydział mieszkania i gospodarstwa. Często mieli jednak nadzieję, że to na krótko, że za rok, dwa powrócą tam, skąd przybyli. Integracja mieszkańców nie była więc łatwa. Z czasem przesiedleńcy zrozumieli jednak, że nie mają innego wyjścia, jak pogodzić się z faktem, iż pozostaną tu na dłużej.

Wielu z nich wciąż żyje i pamięta. Historia pierwszych dni, miesięcy i lat na ziemiach, które dziś my sami uważamy za własne małe ojczyzny i które stały się już naszą ojcowizną, kryje się we wspomnieniach naszych dziadków i pradziadków. Czas płynie nieubłaganie i tych, którzy mogą opowiedzieć, jak to było, kiedy tu dotarli, jest coraz mniej. Rodzinne historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, często w formie ustnej, są skarbnicą wiedzy o tamtych czasach.

Władze powiatu, nie chcąc pozwolić, aby wraz z odejściem najstarszych przesiedleńców odeszło też dziedzictwo naszych ojców i dziadów, nasze dolnośląskie, polskie już DNA, ogłosiło konkurs literacki pt. „Pamiętnik pokoleń” dla uczniów wszystkich typów szkół. Niniejsza publikacja zawiera prace ocenione przez Komisję Konkursową i wybrane z ogółu nadesłanych na konkurs. Jest to zbiór bezcennych wspomnień o własnych korzeniach, odkrywających rodzinne dramaty, tajemnice i radości. Publikacja oddana do Państwa rąk to fascynująca podróż w czasie. Nakłoniliśmy wiele starszych osób, pierwszych przesiedleńców, żeby odszukali często zakurzone i zapomniane rodzinne albumy z fotografiami, zajrzeli w głąb siebie i wpuścili tam także nas.

I za to, w imieniu własnym i władz powiatu legnickiego, składam Im wyrazy uznania i serdeczne podziękowania.

Starosta Legnicki

Janina Mazur

Wydanie: 2017 r.
Objętość: 168 str.
ISBN: 978-83-89102-95-9

Brak w magazynie