Kategoria:

Poczucie sensu życia a wsparcie społeczne «Amazonek»

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko 

Podjęte przez autorkę zagadnienia poznania społecznych uwarunkowań zwiększenia szans kobiet po mastektomii na wyzdrowienie i ponowną adaptację do społecznego funkcjonowania jest przedsięwzięciem ambitnym oraz praktycznym, bowiem występujący dziś dynamiczny przyrost zachorowań na raka piersi oraz ogromna bezradność chorych i ich rodzin w zakresie radzenia sobie z tym problemem sprawia, że ludzie poszukują doradztwa w tym zakresie.

47,06 

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko 

Podjęte przez autorkę zagadnienia poznania społecznych uwarunkowań zwiększenia szans kobiet po mastektomii na wyzdrowienie i ponowną adaptację do społecznego funkcjonowania jest przedsięwzięciem ambitnym oraz praktycznym, bowiem występujący dziś dynamiczny przyrost zachorowań na raka piersi oraz ogromna bezradność chorych i ich rodzin w zakresie radzenia sobie z tym problemem sprawia, że ludzie poszukują doradztwa w tym zakresie.
Problematyka mastektomii ujmowana od strony medycznej jest bogato opracowana, a działania lekarzy pozwalają na osiągnięcie skutecznego efektu leczenia. Jednak literatura ukazująca społeczne funkcjonowanie kobiet po mastektomii jest uboga, co tylko podkreśla przydatność tej pracy.
Społeczną użyteczność pracy widać w sile argumentów, jakich dostarczają wyniki badań, pokazujące realną rzeczywistość doświadczoną przez kobiety po mastektomii. Stanowią one rzetelną podstawę do formułowania konkretnych wskazań co do sposobu wspierania kobiet po mastektomii.
Z przebogatego strumienia faktów historycznych autorka wybrała te najpotrzebniejsze, które dobrze obrazują zmiany, jakie dokonały się w poglądach naukowców na etiologię raka. Pokazały też psychiczne i społeczne następstwa mastektomii. Bardzo wnikliwie przedstawiono dwa kluczowe dla pracy zagadnienia, tj. poczucie sensu życia i wsparcie społeczne.
Problematyka ograniczeń ludzkiej egzystencji jest w pracy nowatorska.