Kategoria:

Podstawy anatomii człowieka wyd. II

Marek Syrycki
Legnica 2019

Objętość: 150 str.
ISBN: 978-83-61389-91-0

W nauczaniu anatomii konieczny jest kompromis między ilością przekazywanych informacji a wynikającą z programu studiów możliwością ich zapamiętania i wykorzystania w przyszłości. Anatomia bowiem ciągle pozostaje podstawową nauką medyczną, której znajomość jest niezbędna dla poznania funkcji organizmu w zdrowiu oraz objawów patologicznych w chorobie. Zasady te są aktualne dla każdego poziomu wykształcenia medycznego.

Marek Syrycki W nauczaniu anatomii konieczny jest kompromis między ilością przekazywanych informacji a wynikającą z programu studiów możliwością ich zapamiętania i wykorzystania w przyszłości. Anatomia bowiem ciągle pozostaje podstawową nauką medyczną, której znajomość jest niezbędna dla poznania funkcji organizmu w zdrowiu oraz objawów patologicznych w chorobie. Zasady te są aktualne dla każdego poziomu wykształcenia medycznego. Podręczniki anatomii dla słuchaczy licencjatów medycznych nie mogą być tylko streszczeniem obszernych podręczników podstawowych, ale powinny koncentrować się na tych aspektach budowy, które są niezbędne dla dalszego kształcenia medycznego studenta. Z drugiej strony ograniczone, ze względu na program i kwestie organizacyjnie, możliwości empirycznego studiowania anatomii podczas sekcji wymagają przedstawienia studentom całościowego i spójnego opisu anatomicznego w ujęciu systemowym. Powyższe uwarunkowania były zachętą do opracowania niniejszego podręcznika przeznaczonego dla studentów licencjatów medycznych różnych kierunków. Legnica 2019 Objętość: 150 str. ISBN: 978-83-61389-91-0