Kategoria:

Podstawy metod probabilistycznych

Ryszard Rębowski

Wydanie: 1 (2006)
Objętość: 130 str.
ISBN: 83-89102-54-4

Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich. Rachunek prawdopodobieństwa albo ściślej teoria prawdopodobieństwa została opisana w pięciu rozdziałach :

  • Rodziny zbiorów
  • Model probabilistyczny Kołmogorowa,
  • Pojecie rozkładu prawdopodobieństwa
  • Twierdzenia graniczna
  • Wstęp do statystyki matematycznej

18,00 

Ryszard Rębowski

„Naprzeciwko bankiera siada gracz. Oboje wpłacają do banku jednakowe stawki. Gracz rzuca dwiema kostkami do gry. Pulę zabiera gracz, o ile uda mu się nie wyrzucić żadnej szóstki. W przeciwnym razie pula wraca do bankiera. Pytanie brzmi: Jaka jest wartość tak zwanej liczby bankierskiej, to znaczy takiej liczby rzutów, począwszy od której szanse z korzystnych zmieniają się na niekorzystne dla gracza?” Jak pisze autor książki, takie rozważania pana de Baussy legły u podstaw opracowania matematycznej teorii prawdopodobieństwa. Teoria narodziła się w 1654 roku we Francji, a sięga do paryskich salonów hazardowych.

Jak pisze we wstępie autor, celem opracowania jest przybliżenie czytelnikowi podstaw i zastosowań tej teorii w wydaniu współczesnym, czyli aksjologicznym. Ma ono wyjaśnić fundamentalne pojęcia współczesnej probabilistyki i jej pierwsze zastosowanie. Nie jest to typowy podręcznik, gdyż świadomie zrezygnowano w nim z ćwiczeń czy rysunków, uznając, że jest już wiele pozycji wypełniających tę lukę.

Cały materiał podzielono na pięć rozdziałów. W pierwszym znajduje się teoretyczne wprowadzenie do omawianych dalej zagadnień. Wyjaśnione są kluczowe pojęcia tej teorii i podane są przykłady dla osób nie zaznajomionych z podstawami matematyki. Kolejny rozdział prezentuje definicje przestrzeni probabilistycznej, omawiając ją na licznych przykładach. Prowadzi to do interpretacji i znaczenia zjawisk losowych. Trzeci rozdział pokazuje, jak wyniki prezentowane wcześniej można przedstawić innym i lepszym językiem. Autor stosuje tu pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa i zmiennej losowej. To wszystko prowadzi do pojawienia się rachunku prawdopodobieństwa.

Rozdział czwarty przynosi kwintesencję teorii prawdopodobieństwa – twierdzenia graniczne. Prezentację rozpoczyna pojęcie zbieżności ciągu zmiennych losowych, aby przejść do nierówności Czebyszewa, Mocnych Praw Wielkich Liczb czy Centralnego Twierdzenia Granicznego. To wszystko prowadzi czytelnika do zagadnienia metod probabilistycznych. Ma to jednocześnie służyć wyjaśnieniu istoty prawdopodobieństwa empirycznego w odniesieniu do prawdopodobieństwa teoretycznego.

Ostatni rozdział przynosi zastosowania teorii prawdopodobieństwa dla wybranych zagadnień statystyki matematycznej. Sporo miejsca poświęcono tu na wyjaśnienie podstaw statystyki, a więc próbę prostej cechy populacji generalnej. Wyraźnie oddzielono tu dwa „światy” – świat rzeczywisty, który podlega obserwacji i opisowi, od świata teorii – modelu probabilicznego tej próby. Oczywiście w opracowaniu omówiono tylko zagadnienia podstawowe z zakresu statystyki matematycznej – elementy teorii estymacji i teorii testów statystycznych. Całość dopełniają liczne przykłady. Mają one zarówno pomóc w zrozumieniu materiału, jak i pokazać metody stosowane w probabilistyce.

Wydanie: 1 (2006)
Objętość: 130 str.
ISBN: 83-89102-54-4