Kategoria:

Podstawy pracy z bazami danych MS Access 2003

W prezentowanej pozycji przedstawiono podstawowe typy danych w omawianym programie, ustawienia regionalne w Windows, tworzenie tabel oraz relacje między nimi, właściwości pól, a także filtrowanie danych, maski wprowadzenia, filtrowanie przez sortowanie, kryteria wielokrotne oraz kwerendy. W dalszej części autorzy skupili się na formularzach, raportach, wymianie danych pomiędzy aplikacjami Office, innymi typami danych, wykresami w bazach danych, tabelami i wykresami przestawnymi oraz importowaniem i eksportowaniem danych.

31,37 

Jak piszą we wstępie autorzy, w programach nauczania na wybranych kierunkach realizowany jest rozszerzony program z informatyki. Zajęcia trwają trzy semestry i obejmują łącznie 90 godzin zajęć laboratoryjnych. Na ostatnim semestrze studenci zajmują się bazami danych. Jest to bardzo obszerna tematyka, ale ograniczona ilość godzin pozwala tylko na pokazanie jednego z mechanizmów baz danych. W naszej uczelni zajęcia takie dotyczą pakietu Office 2003 Professional, który zawiera program MS Access.

W książce omówiono bazy danych na przykładzie właśnie tego oprogramowania. Autorzy zrobili to w formie przystępnej dla studentów specjalności nieinformatycznych. Dlatego też nie omawiają problematyki związanej z procesami projektowania baz danych, ale ograniczają się do pokazania możliwości programu MS Access i jego praktycznego wykorzystania.

W prezentowanej pozycji przedstawiono podstawowe typy danych w omawianym programie, ustawienia regionalne w Windows, tworzenie tabel oraz relacje między nimi, właściwości pól, a także filtrowanie danych, maski wprowadzenia, filtrowanie przez sortowanie, kryteria wielokrotne oraz kwerendy. W dalszej części autorzy skupili się na formularzach, raportach, wymianie danych pomiędzy aplikacjami Office, innymi typami danych, wykresami w bazach danych, tabelami i wykresami przestawnymi oraz importowaniem i eksportowaniem danych.