Kategoria:

Podstawy prawa pracy

Janusz Żołyński, Lucyna Szot

Wydanie: 1 (2002 r.)
Objętość: 192 str.
ISBN: 83-89102-14-5

Zarys wykładu (wraz z Kodeksem pracy uwzględniającym zmiany na lata 2002-2003)

Publikacja adresowana jest zarówno do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, a także do pracodawców i pracowników, którzy napotykają w swojej działalności zawodowej problemy z przygotowaniem umów i innych dokumentów.

30,00 

Janusz Żołyński, Lucyna Szot

Publikacja adresowana jest zarówno do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, a także do pracodawców i pracowników, którzy napotykają w swojej działalności zawodowej problemy z przygotowaniem umów i innych dokumentów. Nowatorska metoda zastosowana przez autorów polega na podaniu szeregu wariantów postanowień danej umowy. Czytelnik samodzielnie może dokonać retrospekcji danej umowy.

Nowością jest wprowadzenie do książki, ze względu na rosnącą praktyczną stronę tego zagadnienia, części poświęconej nietypowym umowom o pracę. Aktualizacji poddano indeksy źródeł prawa oraz orzecznictwa, uwzględniające najnowsze zmiany w tym zakresie.

W publikacji omówiono zagadnienia związane m.in. z:

  • Stosunkiem pracy.
  • Ustaniem stosunku pracy (np., wypowiedzenie umowy).
  • Wynagrodzeniami.
  • Czasem pracy.
  • Urlopami.
  • Zatrudnieniem kobiet i młodocianych.
  • Rodzajami umów.

Wydanie: 1 (2002 r.)
Objętość: 192 str.
ISBN: 83-89102-14-5