Kategoria:

Podstawy prawa. Wybrane zagadnienia dla ratowników medycznych i pielęgniarek

Izabela Bernatek-Zaguła

Legnica 2014,
s.72
ISBN 978-83-61389-26-2,

Ignorantia iuris nocet – powszechna w procesie stosowania prawa zasada oznacza, że nikt w obronie swoich racji, w obronie przed odpowiedzialnością prawną nie może powołać się skutecznie na to, że nie zna prawa.

17,50 

Izabela Bernatek-Zaguła

Ignorantia iuris nocet – powszechna w procesie stosowania prawa zasada oznacza, że nikt w obronie swoich racji, w obronie przed odpowiedzialnością prawną nie może powołać się skutecznie na to, że nie zna prawa. Czyli inaczej: nieznajomość prawa szkodzi. Dotyczy to wszelkiej odpowiedzialności prawnej, tj. cywilnej, karnej, administracyjnej, dyscyplinarnej (i wielu innych dziedzin, o których niniejsza publikacja nie stanowi). Dlatego w dzisiejszej niezwykle skomplikowanej rzeczywistości społecznej tak istotne staje się zdobycie podstawowej wiedzy (i umiejętności) w zakresie prawa. Omówiona w książce materia jest uzupełnieniem wykładu z podstaw prawa na I roku studiów licencjackich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunków medycznych. Tematyka podstaw prawa jest jednak tak przedstawiona, żeby ułatwić poruszanie się po skomplikowanym gruncie zagadnień prawnych nie tylko studentom wydziału medycznego, ale także i innych kierunków. Książka ta ma taką konstrukcję, która umożliwia zapoznanie się w podstawowymi dziedzinami prawa, w odniesieniu do podstawowych jego gałęzi: rozpoczyna się przedstawieniem zagadnień z zakresu prawa państwowego, budowy systemu prawa, następnie wyjaśnia podstawowe zagadnienia z prawoznawstwa, które z kolei pozwalają na zrozumienie istoty prawa oraz roli, jaką odgrywają normy prawne w całokształcie stosunków społecznych. W dalszej części zawiera omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, które są niezbędne do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, przygotowując do ich praktycznego zastosowania. Właściwością publikacji jest spójne, logiczne przedstawienie poszczególnych zagadnień oraz wyjaśnienie sposobu odczytywania normy prawnej z przepisów prawnych w klarowny i przystępny sposób. Książka jest adresowana nie tylko do studentów kierunków związanych z zawodami medycznymi, dlatego omawia zagadnienia praw, jakie przysługują każdemu pacjentowi w procesie świadczenia medycznego, ale także do studentów ekonomii i zarządzania oraz do wszystkich osób pragnących zdobyć elementarną wiedzę z zakresu prawa. Zgodnie z jej tytułem, nie jest całościową analizą wszystkich poruszanych w nim zagadnień, ale też nie taki był cel i zamierzenie autorki. Stara się ona natomiast, aby praca ta traktowała o wszystkich najważniejszych zagadnieniach, dając obraz istoty i mechanizmu korzystania i rozumienia prawa.

Legnica 2014,
s.72
ISBN 978-83-61389-26-2,