Kategoria:

Podstawy turystyki

Janusz Czerwiński

Wydanie: 1 (2007 r.)
Objętość: 151 str.
ISBN: 978-83-89102-56-0

Wstęp do wykładów z zakresu podstaw turystyki, krajoznawstwa i geografii turystycznej.

25,00 

Janusz Czerwiński

Skrypt niniejszy, w zamyśle przeznaczony jest dla studentów turystki. Jest on wprowadzeniem do poznania złożonej tematyki turyzmu (ze szczególnym odniesieniem do Dolnego śląska) ważnej dla trzech podstawowych pól działania: wykorzystania (zagospodarowania) walorów turystycznych w duchu poszanowania fizycznego, kulturowego i humanistycznego środowiska; wdrażania nowych form turystyki ( innowacyjności produktu turystycznego) oraz organizacji i zarządzania turystyką. Skrypt stanowi także swoisty wstęp do wykładów z zakresu podstaw turystyki, krajoznawstwa i geografii turystycznej.

Wydanie: 1 (2007 r.)
Objętość: 151 str.
ISBN: 978-83-89102-56-0