Kategoria:

Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym

Pod redakcja Teresy Łoś-Nowak i Adriany Dudek

Wydanie: 1 (2002 r.)
Objętość: 414 str.
ISBN: 83-89102-12-9

„Polska będąc aktorem w trzech płaszczyznach aktywności : globalizacji, regionalizacji oraz w aspekcie wew. Transformacji, staje się jednocześnie podmiotem kreującym zmiany we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ale także przedmiotem oddziaływania innych aktorów, zarówno państwowych jak i niepaństwowych.”

36,00 

Pod redakcja Teresy Łoś-Nowak i Adriany Dudek

Pozycja zwiera materiały konferencyjne z międzynarodowej konferencji naukowej która odbyła się w 2002r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Na konferencję przybyło ponad czterystu referentów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Wygłoszone referaty oraz ożywiona dyskusja wokół poruszanych w nich kwestii dowodzi, że działania na rzecz optymalizacji pozycji państwa w środowisku międzynarodowym stanowią jeden z ważniejszych elementów strategii w jego polityce zagranicznej.

„Polska będąc aktorem w trzech płaszczyznach aktywności : globalizacji, regionalizacji oraz w aspekcie wew. Transformacji, staje się jednocześnie podmiotem kreującym zmiany we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ale także przedmiotem oddziaływania innych aktorów, zarówno państwowych jak i niepaństwowych.”

Naukowcy próbują przyjrzeć się miejscu, jakie zajmuje nasz kraj w różnych poziomach systemu międzynarodowego oraz konsekwencja z tego wynikającym dla jego dalszego rozwoju.

Wydanie: 1 (2002 r.)
Objętość: 414 str.
ISBN: 83-89102-12-9