Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania

pod redakcją naukową Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczeńko
Legnica 2019
Objętość: 124 str.
ISBN 978-83-61389-83-5

Proponowana publikacja składa się ze zbioru artykułów o treściach odnoszących się do ważnej społecznie problematyki koniecznych przemian w procesie wychowania dzieci i młodzieży w związku z wyzwaniami obecnego wieku. Współczesny świat stoi bowiem w obliczu wielu sytuacji, które stanowią olbrzymie zagrożenie dla bezpiecznego wzrastania dzieci i młodzieży.
Każdy z prezentowanych artykułów stanowi twórczy wkład i nowe spojrzenie na proces wychowania ( przez pryzmat współczesnych uwikłań) oraz w efekcie – jego udoskonalenia. Publikacja pokazuje również konieczność silnego aksjologicznego uzasadnienia procesu wychowywania.

40,70 

pod redakcją naukową Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczeńko

Proponowana publikacja składa się ze zbioru artykułów o treściach odnoszących się do ważnej społecznie problematyki koniecznych przemian w procesie wychowania dzieci i młodzieży w związku z wyzwaniami obecnego wieku. Współczesny świat stoi bowiem w obliczu wielu sytuacji, które stanowią olbrzymie zagrożenie dla bezpiecznego wzrastania dzieci i młodzieży. Eskalacja niebezpiecznych dla ich prawidłowego funkcjonowania zjawisk prowadzi do wzrostu zaburzeń w zachowaniu, w tym agresji i przemocy, podatności na negatywne wpływy środowiska lub wycofanie, poczucie braku przynależności i osamotnienie. Wiedza z zakresu obszaru prawno-społecznego dostarczona czytelnikowi ma na celu pogłębienie i upowszechnienie znajomości tematu zagrożeń oraz sposobów udzielania pomocy, a także podejmowania wielowymiarowych działań na rzecz zapobiegania wszelkim zjawiskom godzącym w prawidłową realizację procesu wychowania, co w dzisiejszych czasach stanowi priorytet pojawiający się nie tylko w wymiarze wewnętrznym danego kraju, ale także zewnętrznym.

Każdy z prezentowanych artykułów stanowi twórczy wkład i nowe spojrzenie na proces wychowania ( przez pryzmat współczesnych uwikłań) oraz w efekcie – jego udoskonalenia. Publikacja pokazuje również konieczność silnego aksjologicznego uzasadnienia procesu wychowywania. Co więcej – możliwe i konieczne jest wychowanie do pokoju, w duchu powinności wobec dobra. Teoretyczne aspekty wzbogacone są tekstami zbudowanymi w oparciu o badania własne autorów. Kierując niniejszą publikację do szerokiego grona odbiorów, redaktorzy opracowania wyrażają nadzieję, iż przyczyni się ona do zgłębienia wiedzy o wychowawczym charakterze prawa.

Legnica 2019
Objętość: 124 str.
ISBN 978-83-61389-83-5