Kategoria: Tag:

Prawo podatkowe w Polsce i w Unii Europejskiej

Rafał Lipniewicz

Wydanie: 1 (2006)
Objętość: 143 str.
ISBN: 83-89102-53-6

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie Czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z prawem podatkowym zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

28,00 

Rafał Lipniewicz

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie Czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z prawem podatkowym zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Autor – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy – omawia w książce takie tematy jak:

Podatki i administracja podatkowa w Polsce – teoria podatku, organy podatkowe(Ministerstwo Finansów, Izby i Urzędy podatkowe)

Prawo podatkowe w Polsce –zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz szczegółowe omówienie poszczególnych podatków ( podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn)

Prawo podatkowe w Unii Europejskiej – opodatkowanie osób fizycznych i prawnych, transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT.

Podręcznik adresowany jest do studentów prawa i administracji, słuchaczy studiów podyplomowych, aplikantów, pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, a także innych środowisk zainteresowanych problematyką podatkową

Wydanie: 1 (2006)
Objętość: 143 str.
ISBN: 83-89102-53-6