Przedsiębiorczość akademicka

45,70 

Piotr Wrzecioniarz Niniejsze opracowanie w części I oparte jest na ponad 40-letniej aktywności autora w środowisku akademickim zarówno krajowym, jak i międzynarodowym oraz tak samo długim funkcjonowaniu w europejskim i światowym środowisku biznesowym. W dużej mierze dotyczy zagadnień praktycznych, które zostały sprawdzone i wdrożone w wielu miejscach także na dużą skalę. Powstało z myślą o coraz szerszym upowszechnianiu i wdrażaniu sprawdzonych rozwiązań w zakresie „Przedsiębiorczości akademickiej” nie tylko przez elity najlepszych uczelni, ale przez wszystkich przedstawicieli środowiska akademickiego. W części II niniejszej książki przedstawiono wybrane prace studenckie zrealizowane podczas zajęć na uczelni. Wyboru prac studenckich do przedstawienia w tej publikacji dokonała Komisja oceniająca studentów i odbierająca zrealizowane prace.

Legnica 2022, Objętość: 164 str. ISBN: 978-83-66225-10-7