Kategoria:

Słownik terminów ogólnej teorii kształcenia

Małgorzata Siwińska. Tadeusz Mróz,

Legnica, 2013,
s. 50

W obecnym kształcie słownik ma pomagać zainteresowanym osobom – przede wszystkim studentom pedagogiki, kandydatom na nauczycieli, początkującym nauczycielom – ugruntować swoją wiedzę i uczynić ją bardziej operatywną i refleksyjną.

21,50 

Małgorzata Siwińska. Tadeusz Mróz,

Słownik obejmuje wybrane terminy ogólnej teorii kształcenia oraz nauk najściślej z nią powiązanych (głównie psychologii, filozofii, socjologii). W obecnym kształcie słownik ma pomagać zainteresowanym osobom – przede wszystkim studentom pedagogiki, kandydatom na nauczycieli, początkującym nauczycielom – ugruntować swoją wiedzę i uczynić ją bardziej operatywną i refleksyjną. Część haseł słownika nie stanowi definicji w sensie ścisłym, udziela syntetycznych informacji na dany temat lub ukazuje sposoby rozumienia określonych terminów przez podanie ich równoważników. W części końcowej słownika została podana wybrana literatura umożliwiająca osobom zainteresowanym prowadzenie pracy samokształceniowej nie tylko w zakresie ogólnej teorii kształcenia (dydaktyki ogólnej), lecz także nauk z nią powiązanych.

Legnica, 2013,
s. 50