Kategoria:

Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej

red. Jerzy Semkow i Jan Pazgan

Legnica 2012
s. 246
ISBN 978-83-61389-61-3

Oddając do rąk czytelnika niniejszy tom, autorzy chcieli zaakcentować nieprzemijającą aktualność problematyki wartości, która stając się przedmiotem dyskursu publicznego, pełni trudną do przecenienia rolę niezbywalnego współczynnika ludzkiego myślenia i działania.

97,80 

red. Jerzy Semkow i Jan Pazgan

Przybierające na sile charakterystyki obecnych czasów, z których wyłania się obraz rzeczywistości niezwykle dynamicznej, przyspieszonej, a przy tym niepewnej, nasyconej ryzykiem i przypadkowością, prowadzą z reguły do pesymistycznych wniosków. Świat cywilizacji zachodniej zdaniem jednych badaczy znalazł się na wirażu, zdaniem innych – cywilizacja zachodnia dobiegła kresu. Nierzadko przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się właśnie w procesie erupcji postaw konsumpcyjnych i poświęceniu na ołtarzu materialnego dobrobytu wartości „bycia człowiekiem”, wartości człowieczeństwa jako rdzenia postaw humanistycznych. Posiadanie i konsumowanie staje się swoistym nakazem cywilizacji, którą Jan Paweł II nawał cywilizacją śmierci. Czy jednak można przejść do porządku nad taką diagnozą współczesnego świata? Czy odpowiada ona rzeczywistemu poziomowi świadomości większości ludzi uwikłanych w procesy zmian oraz idącej w ślad za tym adaptacji do nowych warunków życia? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i prosta, tak jak niejednoznaczna przez swą różnorodność jest sytuacja każdego człowieka z osobna.

Jeżeli wartością jest to, co jest pożądane lub chciane, co jest jakimś dobrem, które staje się celem dążeń i usiłowań człowieka, to warto zapytać: czego dziś pragniemy i do czego dążymy?

Oddając do rąk czytelnika niniejszy tom, autorzy chcieli zaakcentować nieprzemijającą aktualność problematyki wartości, która stając się przedmiotem dyskursu publicznego, pełni trudną do przecenienia rolę niezbywalnego współczynnika ludzkiego myślenia i działania.

Legnica 2012
s. 246
ISBN 978-83-61389-61-3