Kategoria:

Windows VISTA oraz Office 2007 Professional w praktyce

Renata Supranowicz, Leszek Łozowski

Podręcznik może być cenną pomocą w nauczaniu, jak również źródłem wielu praktycznych porad. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim jako pomoc w procesie nauczania i zawiera elementy praktyczne, wykonywane podczas ćwiczeń w pracowniach komputerowych.

72,26 

Renata Supranowicz, Leszek Łozowski

Prawidłowe wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych stało się dziś naturalną umiejętnością, którą musi nabyć każdy, chcąc funkcjonować w tzw. społeczeństwie informacyjnym. Jest to umiejętność, którą musi na pewno posiadać każdy absolwent studiów wyższych. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w minimach programowych wszystkich kierunków studiów.

Podręcznik powstał na bazie wieloletnich doświadczeń autorów związanych z ich działalnością dydaktyczną, która koncentrowała się na prowadzeniu zajęć między innymi z wykorzystania narzędzi MS Office oraz systemu operacyjnego MS Windows dla studentów kierunków humanistycznych. Podręcznik, oprócz opisu możliwości wspomnianego oprogramowania, zawiera szereg autorskich ćwiczeń umożliwiających praktyczne opanowanie i utrwalenie omawianych funkcjonalności oprogramowania.

Wszystkie ćwiczenia autorzy zamieścili na dołączonej do książki płycie CD. Opisy ich wykonania znajdują się w podręczniku. Dodatkowym atutem książki jest to, że zawarte w niej informacje są zgodne z wymaganym do opanowania materiałem umożliwiającym uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Podręcznik może być cenną pomocą w nauczaniu, jak również źródłem wielu praktycznych porad. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim jako pomoc w procesie nauczania i zawiera elementy praktyczne, wykonywane podczas ćwiczeń w pracowniach komputerowych.

Autorzy są nie tylko nauczycielami akademickimi, ale realizują wiele zadań w kontaktach z różnorodnymi grupami użytkowników komputerowych, stąd w podręczniku dużo wskazówek z życia wziętych.