Wybrane zagadnienia biofizjologiczne z zakresu oceny motoryki ciała

70,20 

Zygmunt Sawicki W niniejszej pracy dokonano ogólnej charakterystyki aktywności człowieka w ujęciu biofizjologicznym z uwzględnieniem jej wybranych uwarunkowań. Ponadto przedstawiono i opisano szereg testów z zakresu pomiaru zdolności motorycznych człowieka, nie tylko w celu ustalenia poziomu ich wielkości, ale również jako wskazówki dotyczące planowania i realizowania treningu rekreacyjno-zdrowotnego w celu podniesienia poziomu aktywności i sprawności fizycznej. W pracy zastosowano metodę analizy literatury, jak również posłużono się wynikami badań wtórnych. W pracy wykorzystano ponadto strony internetowe korespondujące z jej ogólną problematyką.

Legnica 2022, Objętość: s. 62, ISBN 978-83-66225-09-1