Wybrane zagadnienia matematyki

Karol Selwat
Legnica 2020
Objętość: 274 str.
ISBN: 978-83-66225-05-3

Książka adresowana jest głównie do studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, powstała ona bowiem z uwzględnieniem doświadczeń nabytych przez autora w ciągu ostatnich 21 lat podczas wykładów i ćwiczeń ze studentami specjalności i kierunków wchodzących obecnie w skład tego wydziału.

43,30 

Karol Selwat Książka adresowana jest głównie do studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, powstała ona bowiem z uwzględnieniem doświadczeń nabytych przez autora w ciągu ostatnich 21 lat podczas wykładów i ćwiczeń ze studentami specjalności i kierunków wchodzących obecnie w skład tego wydziału. Ponieważ prezentowane wybrane zagadnienia matematyki pojawiają się w programach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunków: ekonomia, finanse, rachunkowość i podatki, logistyka i transport, energetyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria testowa, informatyka oraz ochrona środowiska, to możliwe jest również wykorzystanie niniejszego opracowania przez studentów tych lub pokrewnych kierunków na innych uczelniach wyższych. Ponadto książka może służyć absolwentom studiów pierwszego stopnia wyżej wymienionych kierunków jako usystematyzowane podsumowanie zdobytej wiedzy. W trzecim wydaniu dodano podrozdziały o szeregach potęgowych i rozwinięciach funkcji w takie szeregi. Ponadto rozszerzono podrozdział o całkach niewłaściwych. Legnica 2020 Objętość: 274 str. ISBN: 978-83-66225-05-3