Kategoria: Tag:

Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych

red. Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna

Książka jest adresowana głównie do studentów pedagogiki, mogą z niej korzystać także pracownicy socjalni oraz osoby zatrudnione w powiatowych urzędach pracy.

58,50 

Brak w magazynie

red. Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna

Książka jest adresowana głównie do studentów pedagogiki, mogą z niej korzystać także pracownicy socjalni oraz osoby zatrudnione w powiatowych urzędach pracy.

Wymiary niepełnosprawności, jej interpretowanie – to problemy szczególnie istotne w wyróżnianiu odmian procesu rehabilitacji w aspekcie biomedyczno-lekarskim, psychologiczno-pedagogicznym i socjalno-społecznym.

Zagadnienia te, istotne w wykształceniu pedagogów, starali się ująć autorzy poszczególnych części, uporządkowanych problemowo w czterech rozdziałach. Podjęli oni trud zgromadzenia literatury i na jej podstawie przedstawienia w sposób możliwie syntetyczny wybranych zagadnień z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Niezbędne jest najpierw zapoznanie z licznymi definicjami niepełnosprawności, klasyfikacjami i typologiami, zagadnieniami demograficznymi i epidemiologicznymi zarówno w odniesieniu do problemu w kraju jak i jego ujmowaniu w kontekście standardów europejskich. Istotna jest także wiedza dotycząca orzecznictwa niepełnosprawności. Ten zakres zagadnień zawiera rozdział pierwszy.

W rozdziale drugim omówiona została kwestia szeroko rozumianej rehabilitacji, która ma zastosowanie we wszystkich specjalnościach medycznych, dotyczących osób w różnych przedziałach wiekowych, z różnymi schorzeniami, mającymi orzeczoną niepełnosprawność lub oceniającymi subiektywnie swoje ograniczenia w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku. W rozdziale tym szczególną uwagę zwrócono na rehabilitację psychologiczną, która jest integralnym elementem kompleksowego postępowania usprawniającego.

Istotne dla pedagogów zagadnienia rehabilitacji zostały przedstawione w następnym rozdziale, w której wyróżniono jej składowe elementy: rehabilitację medyczną, rehabilitację psychologiczną, rehabilitację zawodową i społeczną.

Ostania część opracowania przedstawia centralny problem rehabilitacji osób niepełnosprawnych z punktu widzenia przyjętej Narodowej Strategii Społecznej dla Polski – jest nim integracja społeczna. Stała się ona wytyczną działania organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, oraz Unii Europejskiej.

Brak w magazynie