Zarządzanie w organizacji

Tadeusz Kowalski
Legnica 2020
Objętość: 238 str.
ISBN: 978-83-66225-04-6

Praca ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących zarządzania w organizacjach w przystępnej, skrótowej formie, wzbogaconej o biografie wybranych wybitnych przedstawicieli nauki oraz przykłady obrazujące omawiane zagadnienia. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z podstaw zarządzania, szczególnie dla studentów różnych kierunków.

111,70 

Tadeusz Kowalski Praca ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących zarządzania w organizacjach w przystępnej, skrótowej formie, wzbogaconej o biografie wybranych wybitnych przedstawicieli nauki oraz przykłady obrazujące omawiane zagadnienia.Pierwszy rozdział dotyczy podstawowych pojęć z zakresu zarządzania, organizacji i przedsiębiorczości. W drugim rozdziale autor opisuje teorie zarządzania, pokazując, skąd zarządzanie się wzięło i skąd wiemy to, co wiemy. W kolejnych rozdziałach opisywane są funkcje zarządzania, przy czym - zgadzając się z uwagami Adama Stabryły - tworzenie planów poprzedzone jest identyfikacją warunków decyzyjnych (rozdział trzeci) oraz wpływu otoczenia (rozdział czwarty). Znając zewnętrzne uwarunkowania, można przystąpić do określenia kierunku działania dzięki takim pojęciom jak wizja, misja, cele, strategia i planowanie w organizacji (rozdział piąty). Kiedy już wiadomo, co robić, można przystąpić do konstruowania organizacji (rozdział szósty) poprzez formowanie jego struktury. Aby z kolei ludziom chciało się być pracownikami, warto zapoznać się z teoriami motywacji, stylami kierowania oraz wykorzystaniem zdobytej wiedzy w postaci zarządzania zasobami ludzkimi (rozdział siódmy). Ponieważ każde działanie się kończy, konieczne jest sprawdzenie, czy udało nam się osiągnąć zaplanowane cele, stąd opis celów i przebiegu kontroli (rozdział ósmy). Tematykę pracy dopełniają rozdziały przenikające całość prezentowanych treści, są to przykładowe koncepcje zarządzania (rozdział dziewiąty), kultura organizacyjna (rozdział dziesiąty), zakłócenia w organizacji w postaci konfliktów i wybranych patologii (rozdział jedenasty) i zarządzanie zmianami (rozdział dwunasty). Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z podstaw zarządzania, szczególnie dla studentów różnych kierunków.  Legnica 2020
Objętość: 238 str. ISBN: 978-83-66225-04-6