Promocja!

Zastosowanie kliniczne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii

Grzegorz Konieczny, Sebastian Klich

Legnica 2018
Objętość: 166 str.
ISBN: 978-83-61389-67-5

Niniejsze opracowanie ma ukazać studentom fizjoterapii oraz mniej doświadczonym fizjoterapeutom specyfikę pracy w warunkach szpitalnych, wśród pacjentów leczonych z powodu schorzeń narządu ruchu. Przedstawione w nim zagadnienia ujęto przystępnie, aby można je było sprawnie wprowadzić do praktyki fizjoterapeutycznej. W końcowych rozdziałach uwzględniono również postępowanie fizjoterapeutyczne w dalszych dobach po przebytym uszkodzeniu narządu ruchu.

37,40 

Grzegorz Konieczny, Sebastian Klich

Dla hospitalizowanych pacjentów najtrudniejszym okresem jest okres wczesnopooperacyjny, ponieważ wówczas pojawiają się największe ograniczenia. Część tych ograniczeń związana jest z osłabieniem organizmu, które występuje po zabiegu operacyjnym – nienaturalna ingerencja w tkanki zawsze jest traktowana jako agresja. Inne dotyczą czasowego ograniczenia lub zakazu wykonywania określonych ruchów w danym stawie. Kolejnym ograniczeniem jest ból, który pojawia się w mniejszym lub większym stopniu zarówno w bezruchu, jak i podczas ruchu. Ostatnie ograniczenie dotyczy sfery psychologicznej – pacjent lęka się wykonać jakiś ruch, aby nie zniszczyć pracy ortopedy wykonanej podczas zabiegu operacyjnego, tym samym uszkodzić samego siebie.

Niniejsze opracowanie ma ukazać studentom fizjoterapii oraz mniej doświadczonym fizjoterapeutom specyfikę pracy w warunkach szpitalnych, wśród pacjentów leczonych z powodu schorzeń narządu ruchu. Przedstawione w nim zagadnienia ujęto przystępnie, aby można je było sprawnie wprowadzić do praktyki fizjoterapeutycznej. W końcowych rozdziałach uwzględniono również postępowanie fizjoterapeutyczne w dalszych dobach po przebytym uszkodzeniu narządu ruchu.

Stosowane pojęcia

W celu uproszczenia treści niniejszego opracowania zastosowano powszechnie używane określenia:

  • chora kończyna – oznacza kończynę dolną objętą procesem chorobowym lub z uszkodzeniem tkanek,
  • zdrowa kończyna – oznacza kończynę dolną nieobjętą zmianami patologicznymi,
  • krok kulami – oznacza jednoczesne (symetryczne) przemieszczenie do przodu kończyn górnych wspartych o kule,
  • kontakt kończyny z podłożem – oznacza zachowanie kontaktu kończyny dolnej chorej z podłożem (dotykanie podłoża) możliwie największą powierzchnią stopy (zarówno podczas stania o kulach, jak i chodzenia), tak aby – jeśli to tylko możliwe – kończyna chora wykonywała taką samą aktywność (zgodnie z fazami chodu) jak kończyna zdrowa, lecz bez jej obciążania (bez stawania na niej),
  • ZBK – zespoły bólowe kręgosłupa,
  • PW – pozycja wyjściowa,
  • ROM – zakres ruchu.

Legnica 2018
Objętość: 166 str.
ISBN: 978-83-61389-67-5