O NAS

 

Działające od 2001 r. Wydawnictwo „Wspólnota Akademicka” jest częścią Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”. Wydawnictwo jest między innymi współwydawcą publikacji ukazujących się w ramach serii wydawniczych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Wspólnie z Uczelnią wydawane są skrypty, podręczniki, zeszyty naukowe i inne publikacje wykorzystywane w działalności dydaktycznej, naukowej i popularnonaukowej. Ponadto wydawnictwo prowadzi szeroką działalność wydawniczą publikując książki, monografie, albumy, broszury, ulotki, kalendarze i inne formy wydawnicze. Wykonywaliśmy zlecenia m. in. dla PWSZ im. Witelona w Legnicy, Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy, Starostwa Powiatowego w Legnicy, Zespołu Szkół w Polkowicach, Zakładu Energetycznego w Legnicy. Podczas XV Wrocławskich Targów Książki Naukowej książka Romualda M. Łuczyńskiego pt. Zamki, dwory i pałace w Sudetach, wydana przez Wydawnictwo „Wspólnota Akademicka”, zdobyła nagrodę w konkursie czytelniczym na najatrakcyjniejszą publikację.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
„Wspólnota Akademicka”
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2001 r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Statutowym celem Stowarzyszenia jest zorganizowanie środowiska zaprzyjaźnionych osób fizycznych i prawnych, które są zainteresowane rozwojem ośrodka akademickiego w Legnicy w oparciu o struktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Planowane cele to rozwój materialny, naukowy i badawczy Uczelni oraz działania w środowisku studentów, pracowników i innych osób wyrażających wolę współpracy na rzecz edukacji, wolontariatu i kształtowania postaw obywatelskich.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” prowadzi kilka rodzajów działalności:

1.  Działalność wydawniczą i poligraficzną – w zakresie wydawania i dystrybucji książek w serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz w zakresie różnych form wydawniczych.
2.  Działalność handlową polegająca na prowadzeniu w PWSZ im. Witelona w Legnicy Księgarni Akademickiej.
3. Działalność pożytku publicznego, głównie poprzez realizację własnego „Programu wolontariatu”, skierowanego przede wszystkim na opiekę nad osobami starszymi, niesprawnymi ruchowo oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
4. Działalność edukacyjną poprzez organizację kursów i szkoleń specjalistycznych oraz prowadzenie od września 2005 r. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej.
5. Działalność badawczą i naukowo-techniczną – polegającą na prowadzeniu projektów badawczych oraz opracowań z zakresu socjologii, geologii, geotechniki i ochrony środowiska.
6. Działalność usługową prowadząc punkt kompleksowej obsługi studenta w zakresie oprawy prac dyplomowych, usług kserograficznych i małej poligrafii.

OBSŁUGA KLIENTA

tel. 76 723 23 04        fax. 76 723 29 04

KrasnickiK@pwsz.legnica.edu.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”