Efektywność energetyczna

65,60 

Bogumiła Wnukowska Zagadnienia związane z efektywnością energetyczną coraz częściej wpisują się w programy rozwojowe państwa. Zmiany polityki efektywności energetycznej na tle transformacji gospodarczej oparte są głównie na dokumentach, dyrektywach i rozporządzeniach oraz przepisach prawa energetycznego, zgodnie z prawem unijnym. Synteza ta ilustruje ogrom realizowanych procesów, w tym opracowanie nowych zasad funkcjonowania rynku energii w Polsce. Niniejsza monografia jest przeznaczona głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych i ekonomicznych oraz studiów podyplomowych, ale także może służyć jako pomoc dla praktyków życia gospodarczego w instytucjach i przedsiębiorstwach zatrudniających strategów i decydentów. Monografia w znacznym stopniu bazuje na własnych pracach badawczych Autorki oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy naukowej i dydaktycznej, a także przy realizacji grantów, opracowań specjalistycznych i ekspertyz dotyczących elektroenergetyki przemysłowej oraz prac z zakresu metodyki analizy i prognozowania, metod taksonomicznych i strategii rozwoju sektora energetycznego. W monografii wykorzystano dostępne źródła literaturowe i materiały tematyczne dotyczące poruszanych zagadnień oraz obowiązujące dyrektywy, ustawy i rozporządzenia.

Legnica 2023 Objętość: s. 180,  ISBN: 978-83-66225-11-4