Kategoria:

Rodzicielskie strategie edukacyjne wobec dzieci w wieku przedszkolnym

Kornelia Hübscher,

s. 168,
Legnica 2014

W podjętych przez Autorkę badaniach stanęła ona przed zadaniem wyłonienia rodzicielskich strategii edukacyjnych, jakie ujawniają rodzice wobec swoich dzieci uczęszczających na rozmaite zajęcia dodatkowe.

89,30 

Brak w magazynie

Kornelia Hübscher,

Współczesna rzeczywistość, określana mianem płynnej, ryzykownej czy późnonowoczesnej, staje się wyzwaniem dla jednostek i grup społecznych, jakie one tworzą. Jedną z nich jest rodzina będąca obiektem zainteresowań wielu badaczy. Zmiana warunków życia, ich dynamika, niepewność jutra przyczyniają się do zadawania pytań nad funkcjonowaniem dzisiejszej rodziny, nad jej codziennością, nad planowaniem przyszłości. Młodzi rodzice często wyobrażają sobie, że przepustką do kariery i dostatniego życia są pracowitość, inteligencja, a przede wszystkim wiedza. Dlatego tak bardzo wzrosły ich aspiracje edukacyjne, również wobec ich dzieci. Są wśród nich rodzice, którzy są przekonani, że bycie najlepszym od przedszkola daje gwarancję dobrobytu, samorealizacji, szczęścia w życiu. Mają poczucie, że jeśli stworzą dziecku odpowiednie warunki, będą je mobilizować do rywalizacji, to osiągnie ono upragniony sukces. Być może stąd bierze się tak popularny ostatnio „wyścig szczurów”.
W podjętych przez Autorkę badaniach stanęła ona przed zadaniem wyłonienia rodzicielskich strategii edukacyjnych, jakie ujawniają rodzice wobec swoich dzieci uczęszczających na rozmaite zajęcia dodatkowe. Teoretyczna część książki koncentruje się na usystematyzowaniu wiedzy na temat życia współczesnych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Bardzo istotne staje się nakreślenie kontekstu społeczno-kulturowego, a także definicyjne ujęcia terminu „strategia”, które umożliwi użycie tego pojęcia w obszarze rodzinnym.
Część empiryczną książki stanowi opis i interpretacja materiału badawczego i poprzedzający ją rozdział metodologiczny, w którym przedstawione zostały cel i przedmiot badań oraz ważne dla Autorki pytania badawcze, a także przyjęta w pracy fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodzicielskimi strategiami edukacyjnymi.

s. 168,
Legnica 2014

Brak w magazynie