Kategoria:

Służba medycyny pracy w Polsce

Jarosław Goldman,

Legnica 2014,
s. 38,
ISBN 978-83-61389-46-0

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków medycznych do realizacji przedmiotów „Zdrowie publiczne” i „Podstawy medycyny pracy”.

20,50 

Jarosław Goldman,

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków medycznych do realizacji przedmiotów „Zdrowie publiczne” i „Podstawy medycyny pracy”. Stanowi on kompendium wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie w Polsce aktów prawnych związanych z ochroną zdrowia pracujących.

Dotychczas funkcję takiego komapendium pełnił podręcznik Lecha T. Dawydzika Ochrona zdrowia pracujących przeznaczony dla lekarzy i pracodawców . Niestety, ostatnie wydanie tego podręcznika ukazało się przed ponad 10 laty i nakład został wyczerpany, a ponadto ze względu na upływ czasu i zmiany legislacyjne częściowo się już zdezaktualizował. Studenci byli więc skazani na żmudne poszukiwanie i studiowanie aktów prawnych in extenso publikowanych w dziennikach ustaw.

Legnica 2014,
s. 38,
ISBN 978-83-61389-46-0