Kategoria:

Podstawy prawa cywilnego

Edward Biegun, Julian Jezioro, Tadeusz Kierzyk, Katarzyna Smolny

Wydanie: 1 (2004 r.)
Objętość: 152 str.
ISBN: 83-89102-27-7

Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią polskiego prawa. Przedmiotem tego uregulowania, zgodnie z art.1 Kodeksu cywilnego, są stosunki cywilnoprawne.

25,00 

Brak w magazynie

Edward Biegun, Julian Jezioro, Tadeusz Kierzyk, Katarzyna Smolny

Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią polskiego prawa. Przedmiotem tego uregulowania, zgodnie z art.1 Kodeksu cywilnego, są stosunki cywilnoprawne. Kodeks ten jednak nie zawiera analitycznej definicji tego pojęcia - z normy tej wynika jedynie, iż podmiotem tych stosunków są osoby fizyczne (ludzie) oraz osoby prawne (jednostki organizacyjne). Stan taki uzasadnia podjęcie próby sformułowania ogólnych cech wyróżniających tę gałąź spośród innych gałęzi prawa.

Książka omawia:

 • Część ogólną prawa cywilnego
 • Zagadnienia wprowadzające.
 • Stosunek cywilnoprawny oraz prawo podmiotowe.
 • Podmioty stosunków cywilnoprawnych.
 • Dobra prawne.
 • Zdarzenia oraz czynności cywilnoprawne.
 • Przedstawicielstwo i prokura.
 • Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite.
 • Prawo rzeczowe
 • Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym.
 • Własność.
 • Współwłasność.
 • Ochrona własności.
 • Użytkowanie wieczyste.
 • Ograniczone prawa rzeczowe.
 • Posiadanie.

Wydanie: 1 (2004 r.)
Objętość: 152 str.
ISBN: 83-89102-27-7

Brak w magazynie