Kategoria:

Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia,

pod redakcją Danuty Wałęgi-Szych,

Legnica 2015,
s.130,
ISBN 978-83-61389-82-8

Działania na rzecz zdrowia publicznego stanowią podstawę każdego systemu ochrony zdrowia i bez względu na obowiązujący w danym kraju system finansowania ochrony zdrowia muszą pozostać w sferze odpowiedzialności państwa jako całokształt działań skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ogółu ludności.

38,70 

pod redakcją Danuty Wałęgi-Szych,

Działania na rzecz zdrowia publicznego stanowią podstawę każdego systemu ochrony zdrowia i bez względu na obowiązujący w danym kraju system finansowania ochrony zdrowia muszą pozostać w sferze odpowiedzialności państwa jako całokształt działań skierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego ogółu ludności. Mają służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb zdrowotnych ludności, jak również przeprowadzać wybrane działania skierowane na zaspokajanie indywidualnych potrzeb zdrowotnych obywateli. W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione wybrane zagadnienia potrzebne do zrozumienia istoty zdrowia publicznego. Będą one pomocne w przygotowaniu się do zajęć studentów kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, a także studentów innych kierunków studiów. Celem książki jest ukazanie interdyscyplinarności zdrowia publicznego, jego uwarunkowań w aspekcie zachodzących przemian społeczno-ekonomicznych. Profesor Uniwersytetu Yale C. E. A. Winslow zaproponował w roku 1920 następującą definicję zdrowia publicznego: „zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia”. Publikacja zawiera streszczenie najważniejszych zagadnień z obszarów zdrowia publicznego, począwszy od czasów przeszłych aż do czasów współczesnych. Syntetyczna i przejrzysta forma pozwoli na samodzielny tryb pracy studenta. Dobór tematów i ich treści sprawią, że pozycja okaże się niezłym przewodnikiem dla studentów i zostanie przez nich dobrze przyjęta.

Legnica 2015,
s.130,
ISBN 978-83-61389-82-8