Kategoria:

Zbiór zadań z rachunkowości. Część I .

praca zbiorowa
red. Irena Izbiańska

Zbiór składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy to „Ewidencja gospodarcza jako niezbędny element działalności gospodarczej”, kolejne to: „Rachunkowość jako system informacyjno-ewidencyjny”, „Wynik finansowy i jego składowe”, „Bilans”, „Reguły rachunkowości”, „System kont”, „Księgowa kategoria kosztów”, „Księgowa kategoria przychodów” oraz „Ustalenie wyniku finansowego”.

32,20 

praca zbiorowa
red. Irena Izbiańska

Autorkami zadań i pytań testowych są: Teresa Cebrowska, Bożena Rudnicka, Teresa Maszczak i Irena Izbiańska. Jak piszą we wstępie, książka ma służyć lepszemu poznaniu i zrozumieniu istoty rachunkowości, przyjętych w niej reguł pomiaru, wyceny i ewidencji. Książkę zrecenzował Waldemar Dotkuś.

Zbiór składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy to „Ewidencja gospodarcza jako niezbędny element działalności gospodarczej”, kolejne to: „Rachunkowość jako system informacyjno-ewidencyjny”, „Wynik finansowy i jego składowe”, „Bilans”, „Reguły rachunkowości”, „System kont”, „Księgowa kategoria kosztów”, „Księgowa kategoria przychodów” oraz „Ustalenie wyniku finansowego”.

W każdym z nich wydzielono dwie części. Pierwsza to pytania testowe, a druga zagadnienia sytuacyjne. Rozwiązanie wszystkich zagadnień sytuacyjnych oraz pytań testowych z pewnością ułatwi studiowanie przedmiotu. Pozwoli również na przygotowanie się do ćwiczeń oraz wyrobienie umiejętności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych służących zrozumieniu znaczenia rachunkowości w procesie zarządzania firmą.

W zbiorze podano dodatkowo wykaz kont syntetycznych, który ma umożliwić dostosowanie rozwiązań do wymogów praktyki gospodarczej. Wykaz ma charakter wzorcowy i opracowany został na bazie „Planu kont z komentarzem” Jerzego Gierusza. Może on stanowić także podstawę do zastosowania w konkretnej jednostce gospodarczej.

Dla ułatwienia przyswajania zagadnień merytorycznych z zakresu rachunkowości i samoweryfikacji przez studentów stopnia opanowania wiadomości i nabytych umiejętności na końcu zbioru zamieszczono rozwiązania pytań testowych i wybranych zadań sytuacyjnych. W rozwiązaniach zadań bardziej złożonych zastosowano symbole kont zawarte w wykazie kont.

Trudniejsze zadania oznaczono gwiazdką.