Witaj w Wydawnictwie „Wspólnota Akademicka”

zapraszamy do zakupu naszych publikacji

Bestsellerowe książki naukowe i akademickie
Nowości wydawnicze
Zeszyty Naukowe
Wszystkie książki

Nie możesz znaleźć jakiejś pozycji?


O NAS
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
„Wspólnota Akademicka”
 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2001 r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Statutowym celem Stowarzyszenia jest zorganizowanie środowiska zaprzyjaźnionych osób fizycznych i prawnych, które są zainteresowane rozwojem ośrodka akademickiego w Legnicy w oparciu o struktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Planowane cele to rozwój materialny, naukowy i badawczy Uczelni oraz działania w środowisku studentów, pracowników i innych osób wyrażających wolę współpracy na rzecz edukacji, wolontariatu i kształtowania postaw obywatelskich.
więcej ...

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” prowadzi kilka rodzajów działalności:

1.  Działalność wydawniczą i poligraficzną – w zakresie wydawania i dystrybucji książek w serii wydawniczej PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz w zakresie różnych form wydawniczych.
2.  Działalność handlową polegająca na prowadzeniu w PWSZ im. Witelona w Legnicy Księgarni Akademickiej.
3. Działalność pożytku publicznego, głównie poprzez realizację własnego „Programu wolontariatu”, skierowanego przede wszystkim na opiekę nad osobami starszymi, niesprawnymi ruchowo oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
4. Działalność edukacyjną poprzez organizację kursów i szkoleń specjalistycznych oraz prowadzenie od września 2005 r. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego – niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej.
5. Działalność badawczą i naukowo-techniczną – polegającą na prowadzeniu projektów badawczych oraz opracowań z zakresu socjologii, geologii, geotechniki i ochrony środowiska.
6. Działalność usługową prowadząc punkt kompleksowej obsługi studenta w zakresie oprawy prac dyplomowych, usług kserograficznych i małej poligrafii.


SZYBKA POMOC

Regulamin
Wydawnictwo

PRZYDATNE INFORMACJE
KATEGORIE
Nasze serwisy:
OBSŁUGA KLIENTA
tel. 76 723 23 04        fax. 76 723 29 04
KrasnickiK@pwsz.legnica.edu.pl

ADRES SKLEPU:

ul. Sejmowa 5A
(teren PWSZ im. Witelona)
59-220 Legnica

 

Mapka dojazdu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”